Významná dohoda pro venkov. MAS by měly rozdělovat žadatelům v regionech 35 miliard a 3,5 miliardy v PRV

13. 02. 2014

Vážení starostové, členové MAS a obyvatelé venkova,

dlouhé měsíce vyjednávání o přípravě plánovacího období EU 2014-2020 dospěly k významnému mezníku. Organizace, které zastupují venkovské samosprávy, tedy Sdružení místních samospráv (SMS), Svaz měst a obcí (SMO) a Spolek pro obnovu venkova (SPOV), dospěly k dohodě na 35 miliardách korun, které by se měly rozdělovat na venkovské projekty z tzv. kohezních fondů, a to prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) a metodou LEADER/CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje). Nyní svou dohodu předloží na ministerstva, která připravují operační programy a na dohodu venkova již čekaly.

K tomu je třeba připočítat zhruba 3,5 miliardy korun, tedy 5% z budoucího Programu rozvoje venkova (PRV). (Tato částka bude ještě záviset na zvažovaném přesunu 15% alokace z I. do II. pilíře Společné zemědělské politiky.)

Místní akční skupiny vytvořily ve svých regionech zástupci veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Na samotnou činnost a administrativu MAS budou určeny samostatné prostředky z Operačního programu Technická pomoc.

Co znamenají miliardy v menších číslech pro MAS?

Zatímco dosud rozdělovalo 112 MAS zhruba 4,5 miliardy korun prostřednictvím IV. osy PRV, v budoucím období by mělo nynějších 175 MAS rozdělovat mezi nejlepší projekty žadatelů 38,5 miliardy korun. To znamená průměrně na 1 MAS 220 milionů korun na léta 2015-2020, což je necelých 37 milionů korun ročně. Výše této alokace bude stanovaná podle počtu obyvatel v jednotlivých MAS a dalších kritérií.

Jednání o Dohodě o partnerství mezi ČR a EU nyní pokračují. Přispějte i vy dle vašich možností a členství v různých organizacích k tomu, aby byla dohoda o územní dimenzi pro rozvoj venkova 2014+ naplněna.

K memorandu by se měly připojit Národní síť MAS ČR a Asociace krajů ČR.

Místní akční skupiny se v současné době chystají na zpracování standardů MAS (které by měly být schváleny na přelomu března a dubna), aby mohly projít tzv. certifikací (ministerstvo zemědělství), tedy způsobilostí administrovat vyšší finanční alokace. Zároveň také dokončují rozvojové strategie svých regionů, které by měly být připraveny do konce měsíce srpna a schváleny ve všech zastupitelstvech do konce roku 2014 (schvalovat je bude ministerstvo pro místní rozvoj), aby mohly být v roce 2015 vypisovány první výzvy.

Tomáš Šulák, místopředseda Krajského sdružení NS MAS v Olomouckém kraji

Více informací se můžete dočíst v tiskové zprávě „Evropské fondy potřebují změnu“ a memorandu SMS, SMO a SPOV.

SMO: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/evropske-fondy-potrebuji-zmenu.aspx

SMS: http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=297

SPOV: http://www.spov.org/aktuality/default.aspx