Výstava v Muzeu Záhoří ve Veselíčku: 100 let republiky – 100 let vesnice

19. 03. 2018

K výročí sta let Československé republiky se připojí i expozice v Muzeu Záhoří ve Veselíčku, která se otevře ve čtvrtek 29. března v 16 hodin.

V části „neZAPOMÍNÁME“ se seznámíte s pátráním po vojácích a legionářích z období první světové války, kterých z naší obce bylo dohledáno symbolických 100. „Když se uváží, že Veselíčko mělo pouze 100 čísel popisných a Tupec pouhých 23 čísel, odvedenců bylo mnoho. Z každého domu alespoň jeden,“ řekla kurátorka výstavy Stanislava Čočková z Muzea Záhoří. Ne všechny odvedené občany z období 1. světové války však lze podle ní dohledat, protože přece jen uplynulo více než 100 let od oněch událostí. „Žel 31 vojáků se z války nevrátilo. Padli na bojištích v Rusku, Haliči i na italské frontě,“ dodala kurátorka. „Výstavou v muzeu se snažíme připomenout místní vojáky, kteří přispěli k vytvoření naší republiky, byť bojovali na různých frontách 1. světové války,“ uvedl Vladimír Čoček.

Na náhrobcích mrtvých bývá slovo NEZAPOMENEME, ale je tomu opravdu tak? Tupečtí se nedočkali ani symbolického pomníku. Na Veselíčku byla pamětní deska na škole, teď je však „neviditelná“ na zadní straně žulového památníku, který připomíná také padlé z období 2. světové války. „V Tupci letos bude nová pamětní deska obětí 1. světové války. Ještě se zamyslíme nad tím, zda pamětní desku z památníku u obecního úřadu nepřesuneme na viditelnější místo, například do zámeckého parku,“ uvedl starosta obce Veselíčko Tomáš Šulák.

V druhé části výstavy si můžete prohlédnout fotografie vesnice z různých dob 20. století. Zajímavostí je, že Veselíčko mělo několik obchodů, tři hospody, řeznictví, krejčovství a další řemeslníky, když teď máme obchod jen jeden, hospodu rovněž jednu a za řemesly musíme do města.

V třetí části výstavy je tradiční venkovská kuchyně i s obyvateli v záhorských krojích, doplněná o velikonoční výzdobu.

Doplňující informace:

Sérii vzpomínkových akcí zahájilo Veselíčko přednáškou v komunitní škole 22. 2. 2018 v rámci Univerzity venkova. Přednášel exděkan filozofické fakulty a nynější

prorektor pro rozvoj Univerzity Palackého Jiří Lach. Obec se také již zapojila do seriálu Přerovského deníku „Jak jsme žili v Československu“ (2. 3. 2018).

Výstavy v Muzeu Záhoří budou otevřeny v pátek a sobotu, a to s třemi tematickými obměnami, které budou zahájeny vernisáží.

  • 29. 3. 2018 – „Vznik republiky“
  • 25. 5. 2018 – „Proměny vesnice“
  • 14. 9. 2018 – „Známé osobnosti obce“

Kromě 100. výročí republiky si letos Veselíčko připomíná také 250 let zahájení přestavby zámku. Na tuto událost obec plánuje tyto akce:

  • 8. 6. 2018 – prohlídka zámku s průvodcem (14.00, 14.30, 15.00) – vernisáž výstavy „250 let zámku“ v zámecké kapli (16.00)
  • 6. 7. 2018 – výstava „250 let zámku“ v zámecké kapli (u příležitosti 10. ročníku hudebního festivalu „Mladí pro venkov“ v Zámeckém parku)
  • 17. – 18. 8. 2018 – výstava „250 let zámku“ v zámecké kapli (15.00) – s vystoupením skupiny historického šermu; následovat bude Sobotní odpoledne s dechovkou Moravská veselka v Sokolské zahradě (od 17.00)

Dne 28. 10. 2018 se od 10.00 uskuteční „Vzpomínkový den k 100 let výročí vzniku Československa“ u památníku obětem válek na prostranství u radnice.

Na přelomu srpna a září roku 2018 by měla vyjít nová kniha „Kapitoly z dějin Veselíčka II.“

V místní části Tupec bude instalována pamětní deska k uctění obětí první světové války.