Výluka Lipník nad Bečvou – Týn nad Bečvou

03. 05. 2019

Paní starostky, vážení páni starostové,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o podobě realizovatelné dopravní obslužnosti v termínu 8. 5. – 11. 8. 2019 úplné uzavírky silnice II/437 – 1. etapa uzavřený úsek Lipník, ul. Smetanova – křiž. silnic II/437 s II/434 „Přední mlýn“.

Výlukové jízdní řády linek 920518, 920522, 920524, 920930 a 920944 pro 1. etapu přikládáme v příloze. Při zpracovávání výlukových jízdních řádů bylo nutné z důvodu oběhu vozidel provést časové úpravy i na lince 920517 Lipník n.Bečvou – Osek n.Bečvou – Veselíčko – Lazníky u spojů č. 11 a 12, viz přiložený výlukový jízdní řád této linky. 

Děkujeme za spolupráci při informování Vašich občanů. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

tel:        +420 587 336 655

e-mail:  kidsok@kidsok.cz

cid:image002.png@01CE8F7B.BB12BD80

K této e-mailové zprávě se vztahuje PROHLÁŠENÍ. Úplné znění PROHLÁŠENÍ si můžete přečíst na http://www.kidsok.cz/prohlaseni.html

This e-mail and its attachments are subject to a disclaimer. You can read this at http://www.kidsok.cz/prohlaseni.html 

 

____________________________________________________

1.    ETAPA 8. 5. – 11. 8. 2019 úplné uzavírky silnice II/437 – 1. etapa uzavřený úsek Lipník, ul. Smetanova – křiž. silnic II/437 s II/434 „Přední mlýn“

 

Linka 920518 (pouze pro spoje vedené přes N. Dvory)

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnici I/47 Osek n.B. – s odbočením na silnici III/43419 Oldřichov, Sušice – s odbočením na silnici II/434 do Nových Dvorů, kde se otočí po MK okolo hasičské zbrojnice do zastávky Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves a dále ve své trase.

Linka bude vybranými spoji obsluhovat zastávky Sušice,osada KudlovSušice,škola.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD bude zrušena s náhradou v zastávkách Lipník n.Bečvou,Osecká-školaLipník n.Bečvou,Novosady

Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou bude zrušena s alternativní náhradou na ostatních linkách (920522 a 920944) vedených přes osadu Za vodou. 

 

Linka 920522

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnici I/47 Osek n.B. – s odbočením na silnici III/43419 Oldřichov, Sušice – s odbočením na silnici II/434 směr Nové Dvory – u Předního mlýna na silnici II/437 směr Týn n.B. a dále ve své trase.

Linka bude pouze vybranými spoji zajíždět až do zastávek Týn n.Bečvou,u rybníka a Týn n.Bečvou,točna, jinak spoje vedené na točnu budou ukončeny v zastávce Týn n.Bečvou,náves, kde se budou autobusy i otáčet.

Linka bude vybranými spoji obsluhovat zastávky Lipník n.Bečvou,Za vodouLipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, Sušice,osada KudlovSušice,škola.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD bude zrušena s náhradou v zastávkách Lipník n.Bečvou,Osecká-školaLipník n.Bečvou,Novosady

 

Linka 920524

bude vedena po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Lipník n.Bečvou,sídl.Zahradní po MK ul. Zahradní – Na Bečvě – Souhradní – ul. Novosady – ul. Hranická do zastávky Lipník n.Bečvou,rest.Moravská brána a dále ve své trase.

Spoje z Lipníka n.B. do Nových Dvorů a zpět budou zrušeny s alternativní náhradou na ostatních linkách (920518, 920522 a 920944) vedených přes Nové Dvory.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD (pro spoje ve směru rest.Moravská brána) bude zrušena s náhradou v zastávce Lipník n.Bečvou,Novosady.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD (pro spoje vedených do a z Nových Dvorů) bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou bude zrušena s alternativní náhradou na ostatních linkách (920522 a 920944) vedených přes osadu Za vodou. 

Zastávka Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, bude zrušena s alternativní náhradou na ostatních linkách (920518, 920522 a 920944) vedených přes Nové Dvory. 

 

Linka 920930

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnici I/47 Osek n.B. – s odbočením na silnici III/43419 Oldřichov, Sušice – s odbočením na silnici II/434 do zastávky Sušice,náves a dále ve své trase. Linka nebude zajiždět do Nových Dvorů.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD bude zrušena s náhradou v zastávkách Lipník n.Bečvou,Osecká-školaLipník n.Bečvou,Novosady

Zastávka Lipník n.Bečvou,Za vodou bude zrušena s alternativní náhradou na ostatních linkách (920522 a 920944) vedených přes osadu Za vodou. 

Zastávky Lipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, Sušice,osada Kudlov budou zrušeny s alternativní náhradou na ostatních linkách (920518, 920522 a 920944) vedených přes Nové Dvory. 

 

Linka 920944

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnici I/47 Osek n.B. – s odbočením na silnici III/43419 Oldřichov, Sušice – s odbočením na silnici II/434 směr Nové Dvory – s odbočením na silnici III/43421 směr Hlinsko do zastávky Lipník n.Bečvou,Pod horou lom a dále ve své trase.

Spoje jedoucí přes Týn n.B. budou ze silnice II/434 u Předního mlýna pokračovat na silnici II/437 směr Týn n.B. a dále ve své trase.

Linka bude vybranými spoji obsluhovat zastávky Lipník n.Bečvou,Za vodouLipník n.Bečvou,Nové Dvory,náves, Sušice,osada KudlovSušice,škola.

Zastávka Lipník n.Bečvou,ČSAD bude zrušena s náhradou v zastávkách Lipník n.Bečvou,Osecká-školaLipník n.Bečvou,Novosady

 

V křižovatce silnic II/434 a II/437 u „Předního mlýna“ bude silniční provoz řízený semafory.

 

_________________________________________

 

2.    ETAPA 22. 7. – 20. 12. 2019 úplné uzavírky silnice II/437 – 2. etapa uzavřený úsek křiž. silnic II/437 s II/434 „Přední mlýn“ – Týn n.B.

 

Po ukončení 1. etapy bude zahájena 2. etapa (předpokládaný termín 22. 7. – 20. 12. 2019), která se dotkne úseku křiž. silnic II/437 s II/434 „Přední mlýn“ – Týn n.B.

Tato etapa se dotkne pouze linek 920522 a 920944, a to následovně:

 

Linka 920522

bude vedena po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnicích II/437 – II/434 – III/43421 Hlinsko – s odbočením na silnice III/43714 Lhota – II/437 do Týna – III/43712, kde se otočí na návsi a zpět na silnici II/437 a dále ve své trase.

Linka bude pouze vybranými spoji zajíždět až do zastávek Týn n.Bečvou,u rybníka a Týn n.Bečvou,točna, jinak spoje vedené na točnu budou ukončeny v zastávce Týn n.Bečvou,náves, kde se budou autobusy i otáčet.

Zastávka Týn n.Bečvou,mlýn bude zrušena bez náhrady.

 

Linka 920944

bude vedena ve své trase, zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

Pouze spoje jedoucí přes Týn n.B. budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Lipníka n.B. po silnicích II/437 – II/434 – III/43421 Hlinsko – s odbočením na silnice III/43714 Lhota – II/437 do Týna – III/43712, kde se otočí na návsi a zpět na silnici II/437 a dále ve své trase.

 

V křižovatce silnic II/434 a II/437 u „Předního mlýna“ bude silniční provoz řízený semafory.

Přílohy: prilohy_13807.zip (staženo 233× )