Veřejné projednávání strategie MAS Moravská brána bude 17. 7. od 17 hodin ve Veselíčku

09. 07. 2014

V pořadí již páté veřejné projednávání připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána pro období 2014-2020 se tentokrát uskuteční v Komunitní škole ve Veselíčku (nové zasedací místnosti v budově obecního úřadu) ve čtvrtek 17. 7. 2014 od 17 hodin. Zájemci budou seznámení s dotačními programy z fondů EU pro venkov 2014-2020, poslední verzí integrované strategie MAS Moravská brána (analytická část / návrhová část / zásobník projektových záměrů) a procesem certifikace MAS pro nové programové období EU 2014-2020. „Zástupci obcí, spolků i podnikatelé z celého regionu mohou připomínkovat navrženou strategii a konzultovat s manažery MAS své plánované záměry,“ uvedl starosta Veselíčka a místopředseda MAS Moravská brána Tomáš Šulák.

MAS Moravská brána vznikla v roce 2013 transformací MAS Záhoří-Bečva a přistoupením města Lipník nad Bečvou. Díky programu rozvoje venkova LEADER podpořila 60 projektů za bezmála 30 milionů korun dotace. V příštím období do roku 2022 by měla rozdělovat místním žadatelům až trojnásobně více prostředků. MAS tvoří 32 obcí mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn.

MB

Navržené priority strategie „Společně v pohybu“:

  1. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu
  2. 2. Příležitosti pro práci a podnikání na venkově
  3. 3. Budování zázemí pro obyvatele obcí
  4. 4. Podpora společenského života, vzdělávání a sociálních služeb
  5. 5. Zlepšování technické infrastruktury a životního prostředí
  6. 6. Rozvoj spolupráce a místního partnerství

Dokument ke stažení: Pozvánka (staženo 416× )