Týn nad Bečvou – Sportovní hry Mikroregionu Lipensko

29. 04. 2014

dne 24. května 2014 se v obci Týn nad Bečvou uskuteční 10. ročník Sportovních her mikroregionu Lipensko. Hlavním pořadatelem SH je DSO Mikroregion Lipensko, organizačně sportovní hry zabezpečuje pořadatelská obec, zpravidla prostřednictvím svých spolků.

Mikroregion ze svých prostředků zajišťuje poháry pro první tři družstva v každé kategorii (malá kopaná, volejbal, nohejbal, badminton) a pro nejúspěšnější obec.

Věcné ceny pro účastníky soutěží zpravidla věnují jednotlivé obce, a to buď formou věcného plnění (dárkové koše apod.) nebo finančním příspěvkem a také sponzoři z našeho regionu (tady bych prosil všechny o spolupráci s Vašimi místními podnikateli). Vysílající obce rovněž hradí za své sportovce startovní poplatek ve výši 75,- Kč/osoba, tento příspěvek je v plné výši použit na občerstvení pro soutěžící.

Velmi důležitým a pro organizace soutěží nezbytným předpokladem je, abychom již dopředu znali počet zúčastněných družstev. Proto Vás všechny žádám, abyste nejpozději do 9. května 2014 nahlásili počty družstev z Vašich obcí a to pořadatelské obci na adresu obectyn@seznam.cz. Nepřihlášená družstva, bohužel, nebudou moci na sportovních hrách startovat, a byla by škoda, kdyby tomu tak bylo pouze z důvodu komunikačního šumu mezi starosty (starostkami) a sportuchtivými občany.

Zahájení soutěží proběhne na jednom místě – na sokolovně v Týně nad Bečvou v 8.00 hod. Následně se soutěžící rozdělí na jednotlivá sportoviště a zakončení s vyhlášením výsledků proběhne na sokolovně, předpoklad v 17.00 hod.

Soutěže se budou konat na třech místech:

  • malá kopaná – fotbalové hřiště v lesoparku Týn nad Bečvou
  • volejbal, nohejbal – hřiště na sokolovně Týn nad Bečvou
  • badminton – budova sokolovny Týn nad Bečvou

Propozice soutěží –  Propozice hry MRL (staženo 452× )

Děkuji Vám za spolupráci při organizování 10. ročníku Sportovních her mikroregionu Lipensko a srdečně Vás zvu do Týna nad Bečvou, neboť i Vaše účast dodá akci na prestiži.

Z pověření předsedy DSO Mikroregionu Lipensko

Josef Vaculin, starosta obce, Týn nad Bečvou