Tříkrálová sbírka 2019

25. 01. 2019

Dobrý den!

Velké poděkování do všech Vašich měst a obcí všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci Tříkrálové sbírky 2019.

Díky jejich nasazení, trpělivosti a vytrvalosti a štědrosti dárců dosáhla Tříkrálová sbírka 2019 na území působnosti Charity Hranice rekordních výsledků.

Děkuji také Vám osobně za podporu Tříkrálové sbírky, zaměstnancům Vašeho úřadu za spolupráci při pečetění, otevírání a počítání pokladniček.

A v neposlední řadě patří velké poděkování všem štědrým dárcům!

Děkujeme všem za projevenou důvěru.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 budeme realizovat:

  • přímou finanční pomoc osamělým rodičům nebo rodinám s dětmi s postižením, nebo s nemocnými dětmi, sociálně vyloučeným rodinám, vícedětným rodinám s nízkými příjmy, opuštěným seniorům a lidem v krizových situacích
  • pořízení nových zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek k zapůjčení například: invalidní a sprchovací vozíky, polohovací postele, chodítka
  • podporu poskytovaných sociálních služeb: Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence, Denního centra Archa, Nízkoprahovky Fénix
  • spolufinancování komplexní domácí péče hospicového typu – kvalitní a moderní doprovázení nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí

Plakátky s výsledky ve formátu .pdf:  prilohy_12512.zip (staženo 261× )  

Děkuji za skvělou spolupráci a přeji vám pěkné dny!

Radka Andrýsková, Charita Hranice