Projekty mikroregionu Lipensko

Projekt Program Rok
Lipensko oživuje Záhoří Program obnovy venkova 2010
výměna zkušeností a dobré praxe mezi vesnicemi i regiony – v rámci projektu byla uspořádána studijní cesta do oblasti Bílých Karpat, vytvořena tištěná publikace o obcích mikroregionu a cykloturistická mapa, vytvořeny webové stránky MR Lipensko
Výměna zkušeností ve středu Moravy Program obnovy venkova 2008
(žadatel DSO MR Holešovsko, DSO MR Lipensko partnerem projektu) – v rámci projektu uskutečněna studijní cesta na sever Moravy (Šumpersko) a odborný seminář ve Veselíčku, vydán propagační banner Mikroregion Lipensko a publikace Příručka dobré praxe
Zbudování odpočinkových posezení Program obnovy venkova 2007
5 v terénu vyznačených okruhů cyklotras bylo v obcích doplněno informačními tabulemi a odpočívkami
Propagace cyklotras v mikroregionu Lipensko Program obnovy venkova 2006