Orgány svazku obcí

Rada

Osoba Funkce Obec
Tomáš Šulák předseda Veselíčko
Ing. Miloslav Přikryl místopředseda Lipník nad Bečvou
Ing. Eduard Rýček člen rady Dolní Újezd
Martin Engl člen rady Týn nad Bečvou
Josef Vaculín člen rady Osek nad Bečvou