Orgány svazku obcí

Rada

Osoba Funkce Obec
Ing. Miloslav Přikryl předseda Lipník nad Bečvou
Martin Engl místopředseda Osek nad Bečvou
Ing. Pavla Jochcová člen rady Jezernice
Mgr. David Linhart člen rady Hlinsko
Ing. Eduard Rýček člen rady Dolní Újezd