Svazek obcí mikroregionu Lipensko

Mikroregion Lipensko má více než 14 tisíc obyvatel (k 1. 1. 2010 to je 14 289 obyvatel) a patří tak mezi střední až větší mikroregiony Olomouckého kraje. Byl založen v prosinci roce 2001.

Místní části

Dolní Újezd

 • Staměřice
 • Skoky

Lipník nad Bečvou

 • Loučka
 • Nové Dvory
 • Trnávka
 • Podhoří

Veselíčko

 • Tupec

Centrum Svazku obcí

Kromě Oldřichova všechny obce patří do správního obvodu pověřeného úřadu Lipník nad Bečvou, město Lipník je tak přirozeným centrem této oblasti v samém srdci Moravské brány.

Vzhledem k tomu, že většina obcí sdružených v mikroregionu, je obcemi malými (pět z nich nemá ani 500 obyvatel, tři další počítají své obyvatele do tisícovky), jsou navázány na Lipník nad Bečvou i v případě pracovních příležitostí, školství a zdravotnictví. Společné aktivity jsou směřovány především do oblasti informací, vzájemného setkávání starostů a předávání zkušeností.

Předměty řešení Svazku obcí

 • úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty obce, správy veřejného prostranství, zásobování vodou, odvážení a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin, správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.