Starostové mikroregionu Lipensko hledali nové možnosti k využití památek a tradic

24. 03. 2013

Starostové obcí mikroregionu Lipensko hledali v prosinci na společném semináři 7. prosince 2012 v Oseku nad Bečvou nové možnosti využití památek a tradic ve svých vesnicích.

Na úvod představil předseda svazku obcí Tomáš Šulák aktivity mikroregionu Lipensko v projektu „Známe své památky a tradice?“ V prvním bloku „Tradice a možnosti“ prezentoval historii a současnost národopisných oblastí Záhoří, Hané a regionu Lipenska Lubor Maloň z Muzea Komenského v Přerově v prezentaci „Regionální muzeum a obce – Nebojme se spolupráce!“, o archeologických objevech na trase rychlostní komunikace R35 a dálnice D1 informoval Arkadiusz Tajer z Archeologického centra Olomouc, značku HANÁ – regionální produkt® představila koordinátorka certifikace místních výrobků MAS Moravská cesta Julie Zendulková, turistickou oblast Moravské brány a volné sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v této oblasti starosta Lipníka Miloslav Přikryl a Marie Šuláková hovořila o činnosti občanského Záhoří, které působí ve Veselíčku, ale má regionální působnost v prezentaci „Záhoří – brána mezi Hanou a Valašskem“.

V následujícím bloku „Obnova a inspirace“ představila manažerka Mikroregionu Záhoran Pavla Krbálková „Úspěšné projekty venkovského regionu ze Záhoří – oživení kulturního dědictví“, manažerka mikroregionu Moštěnka Markéta Kropáčková představila aktivity mikroregionu a MAS – Partnerství Moštěnka zaměřené na obnovu kulturního dědictví „Partnerství pro rozvoj venkova – příklady dobré praxe obnovy památek“. Starosta Veselíčka pak ukončil blok představením projektu podpořeného z PORV MMR 2012 na obnovu drbných místních sakrálních kamenných památek.

V závěrečném bloku „Příležitosti a rozvoj“ se prezentovaly aktuální dotační možnosti z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013, debatovalo se o partnerství pro novou strategii LEADER 2014-2020 „Otevřeně pro rozvoj regionu lipenského Záhoří v Moravské bráně“ a akce vyvrcholila promítnutím filmu

„Napoleonské slavnosti 2012 – ranhojičský jarmark v parku ve Veselíčku“.

Součástí akce bylo předávání nově vydaného hudebního CD Záhorské muziky „0j, zahréte, zahréte“ zástupcům obcí dle klíče stanoveného v projektu „Oživení tradic Záhoří“ podpořeného z Programu LEADER prostřednictvím MAS Záhoří-Bečva. Účastníci akce také mohli získat nově vydanou publikaci „Máme značku Haná“, jejíž vydání podpořil Olomoucký kraj a Program rozvoje venkova.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Známe své památky a tradice?“, který získal podporu z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 2012. Dalšími jeho aktivitami byly Sportovní hry ve Veselíčku (VN23), studijní cesta na Kyjovské Slovácko (VN24), zmiňovaný seminář k památkám a publikace o památkách v jedenácti obcích a jejich částech v regionu. (TSu)

Dokumenty – prezentace ve formátu .pdf ke stažení zde: