Předběžná pozvánka: Výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje

28. 03. 2012

Dne 23. dubna 2012 proběhne v Lipníku nad Bečvou výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje. Součástí programu je i setkání se starosty obcí v územním obvodu ORP Lipník nad Bečvou, které se uskuteční od 9:00 hod do 10:30 hod ve dvorním traktu objektu č.p. 11 (Domečku), nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou. Na tuto akci obdržíte ještě oficiální pozvánku. Tuto moji informaci berte jako předběžnou.

Ing. Jitka Suchánková

tajemnice MěÚ Lipník nad Bečvou