Pozvánka na Valnou hromadu DSO MRL

09. 09. 2012

Pozvánka na valnou hromadu DSO mikroregionu Lipensko – 12. 9. 2012 od 14.00 v LnB. 

Program:
1) Úvod
2) Informace k výsledkům jednání zástupců mikroregionů a města Lipník o MAS v regionu
3) Volba zástupců mikroregionu do „Výboru pro přípravu strategie 2014-2020“
4) Krátké zprávy o stavu projektů z PORV MMR 2012 (průvodce, studijní cesta, seminář) a POV OK 2012 (nákup techniky)
5) Různé