Podpora meziobecní spolupráce

26. 03. 2014

Nositel projektu

Svaz měst a obcí ČR, DSO Mikroregionu Lipensko

Cíl projektu

Posílit meziobecní spolupráci obcí při výkonu samostatné působnosti v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Mikroregion Lipensko realizuje dílčí část projektu pro správní území ORP Lipník nad Bečvou.

Dílčí cíle:

 • Zmapovat situaci v území a přispět k hledání společných řešení v oblastech samostatné působnosti obcí
 • Připravit půdu pro vznik koordinačních a rozhodovacích mechanismů obcí v daném území (od neformálních struktur po institucionalizovanou spolupráci formou speciálního svazku obcí s přihlédnutím k již existujícím DSO)
 • Připravit podněty a návrhy pro potřebné úpravy v legislativě

Vybrané oblasti meziobecní spolupráce

 • předškolní výchova a základní školství
 • sociální služby
 • odpadové hospodářství
 • volitelné téma – cestovní ruch, podpora podnikání, podpora zaměstnanosti, bezpečnost, sociální začleňování, sociální podnikání, doprava, dopravní obslužnost, protipovodňová opatření, nakládání s vodou, servis samosprávám v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava materiálů pro jednání samospráv obcí…), atd.

Přínosy projektu:

 • koordinace veřejných služeb v území, zlepšení služeb, úspory prostředků pro rozvoj obcí, odlehčení zátěže starostů malých obcí
 • zpracované rozvojové dokumenty za území jsou základ pro čerpání finančních prostředků jak z národních, tak evropských zdrojů
 • spolupracující obce – vytvoření nezpochybnitelného partnera pro stát a ostatní regionální hráče
 • využití výstupů k podloženým legislativním úpravám, a to jak v oblasti finanční (motivační prvky v RUD, národní dotační tituly), tak v jednotlivých řešených oblastech
 • podpora samostatného fungování obcí – argumentace proti snahám o jejich administrativní slučování

Termín realizace:

Zahájení: květen 2013

Ukončení: červen 2015

Více: http://www.obcesobe.cz/

Kontakt:

MAS Moravská brána, o.s., Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou (přízemí vlevo)

Tel: +420 581 694 243

Ing. Martina Zdráhalová

Koordinátor meziobecní spolupráce pro ORP Lipník nad Bečvou

Tel: +420 602 734 201 Email: martina.zdrahalova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová

Asistent

Tel: +420 732 699 320 Email: info@mas-moravskabrana.cz

Ing. Marek Zábranský

Pracovník pro analýzy a strategie odpadové hospodářství

Tel: +420 739 344 119 Email: manazer@mas-moravskabrana.cz

Ing. Jana Jurajdová, B.B.S.

Pracovník pro analýzy a strategie školství a sociální služby

Tel: +420 725 025 345 Email: jana.jurajdova@mas-moravskabrana.cz