Veselíčko

Základní informace

Veselíčko leží na úpatí Oderských hor, 5 km západně od Lipníka nad Bečvou. Zámecký kopec s nadmořskou výškou 358 metrů dominuje celé krajině a zámek vévodí širokému okolí. Je odtud krásný pohled na Pobečví. V obci žije 834 obyvatel, katastrální rozloha obce, včetně místní části Tupec, je 1317 hektarů.

Historie

Počátky osídlení této oblasti spadají už do období mladší doby kamenné, kdy poblíž Veselíčka sídlili lidé kultury s lineární keramikou. První písemná zmínka o Veselíčku je z roku 1275, kdy se zde nacházely tři osady – Veselíčko, Chylec a Vicínov, z nichž nejstarší byl Chylec, který měl vlastní vladyčtí rod připomínaný v letech 1347 až 1509. Místní část Tupec leží v nadmořské výšce 275 metrů nedaleko Veselíčka. Nejstarší písemná zmínka o ní pochází z roku 1275, kdy se v pramenech připomíná Ratibor z Tupce.

Po roce 1548 Erazim z Bobolusk učinil Veselíčko centrem panství a postavil zde tvrz a pivovar. Od roku 1573 bylo panství v držení rodu Podstatských z Prusinovic, později Podstatských – Lichtenštejnů, kteří v té době patřili mezi nejbohatší moravské šlechtické rody. S nimi pak byly osudy obce natrvalo spojeny až do roku 1848, resp. 1945, kdy na základě tzv. Benešových dekretů došlo ke konfiskaci jejich majetku. K tvrzi byla v průběhu 17. století přistavěna domácí kaple, o které se dochovala první zmínka z roku 1669. Tvrz byla v letech 1768 až 1769 přestavěna fulneckým stavitelem Thalerem na zámek. V roce 1788 byla v obci zřízena jednotřídní škola, v roce 1879 byla škola opravena a rozšířena na dvoutřídní a roku 1914 na školu trojtřídní.

Po bitvě u Slavkova byla roku 1805 na zámku zřízena polní nemocnice. Byli sem sváženi zranění z napoleonských válek a na kopci nad obcí vznikl vojenský hřbitov, kde je pochováno zhruba 700 padlých. Na přelomu 19. a 20. století byl kolem zámku založen park o výměře 5,4 hektarů, kde je spousta vzácných dřevin. Část parku před zámkem byla vystavěna ve francouzském stylu, terasovitě upravena a byla vroubena vysokými živými ploty. Architektonicky, historicky a botanicky patří park k nejcennějším na severní Moravě.

U příležitosti stého výročí bitvy u Slavkova byl na svahu Zámeckého kopce vztyčen památník připomínající rakouské a ruské vojáky, kteří za napoleonských válek zemřeli v místním lazaretu. Zámek dnes slouží jako Výchovný ústav pro děti a mládež.

Památky a zajímavosti

 • vojenský hřbitov a památník napoleonských válek z roku 1905 na Zámeckém kopci
 • zámek Veselíčko se zámeckou zahradou, zámek byl přestavěn z tvrze v roce 1768 fulneckým stavitelem Thalerem
 • zámecký park – v současné době upoutávají pozornost návštěvníků domácí i cizokrajné dřeviny různého stáří a rozměrů
 • kaple P. Marie, zámecký vrch
 • dřevěná zvonička u hasičské zbrojnice z počátku 19. století, zvon z roku 1814
 • socha sv. Aloise z roku 1780 při vstupu do zámku
 • socha sv. Antonína Paduánského v lese u rybníka
 • socha sv. Antonína a socha sv. Josefa Pěstouna z roku 1783 v předzámčí
 • obytný dům č.p. 7 navržený k památkové ochraně
 • lípa ve Veselíčku – roste u barokní sochy sv. Floriána z roku 1760 (od sochaře Jana Scherhaufa), taxační údaje (v roce 2003): 230 let, obvod kmene 4,3 metry, výška 17 metrů
 • socha sv. Františka z Assisi z roku 1726
 • kaple sv. Fratiška z Pauly
 • kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vicínově

Život obce

V obci se každoročně pořádá turistická akce Pochod veselíčskými lesy a u rybníka Lukavce se vždy na začátku května konají rybářské závody. Tradičními společenskými akcemi jsou plesy a Vodění medvěda při ukončení masopustu, letní zábavy, různá sportovní klání, letní tábor, ukončení prázdnin, turistické zájezdy, mikulášské odpoledne, setkání seniorů, vánoční vycházka, Hubertova jízda.

V létě je otevřena letní restaurace v Sokolské zahradě, kde je možno hrát tenis, volejbal, fotbal. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko, FC Veslo, TJ Sokol Veselíčko, Záhoří, o. s., Myslivci, Zahrádkáři, Klub důchodců, Klub pro děti a rodiče, Ranč Mustang Veselíčko.

Je zde mateřská školka, podací pošta, do obce dochází praktický lékař.

Veselíčkem prochází cyklostezka 6058 z Tršic do Hranic, červená a zelená turistická značka, žlutá turistická značka vede k památníku na Zámeckém kopci.