Týn nad Bečvou

Základní informace

Čtyři kilometry jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou se na úpatí a svahu kopce Krásnice, pod hradem Helfštýnem, na levém břehu řeky Bečvy rozprostírá obec Týn nad Bečvou. V obci žije 856 obyvatel, katastrální rozloha obce je 1200 hektarů.

Historie

Život v blízkosti obce byl už v mladší době kamenné, o čemž svědčí nálezy z tohoto období – pazourková sekera nebo obuch z hadce, a lidé tu přebývali i v období lužické kultury, což dokumentují nálezy žárových hrobů.

Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1477, kdy Týn patřil helfštýnskému panství. Historické písemnosti se zmiňují i o katastrofách, které postihly Týn. Vedle dešťů to byly také kobylky, které v letech 1475, 1624 a 1712 zpustošily úrodu. V roce 1461 dal Vok ze Sovince Týnským a Lipenským vymýcené lesy. Za Pernštejnů v roce 1530 bylo v Týně 22 usedlostí, nechyběl mlýn a rychta. Páni z Ludanic zde v polovině 16. století vystavěli dvůr a pivovar, který zanikl až v 19. století. Pivovar konkuroval měšťanskému pivovaru v Lipníku, což bylo příčinou vleklých sporů. Spory vedla obec i o pozemky a to jak s Lipníkem, tak s Jezernicí. V roce 1707 byl v obci postaven hřbitov, v roce 1733 kaple Panny Marie, v roce 1777 byla přistavěna věž kostela, v roce 1787 byla v Týně zavedena jednotřídní škola. Od roku 1892 má Týn dvojtřídní školu, v roce 1895 byl založen hasičský spolek, v roce 1908 se začala regulovat Bečva. Sokol byl v Týně založen v roce 1921, sokolovna pak postavena v roce 1931.

V roce 1852 a poté v roce 1854 zde pobýval Bedřich Smetana, který sem přijel ke své sestře a švagrovi Matějkovým. Spřátelil se zde s varhaníkem a správcem místní školy Josefem Barbířem, navštívil svého bratra Antonína, sládka v Hranicích. Znovu přijel v roce 1854, ale byla to smutná návštěva. V červenci mu tady zemřela dvouletá dcera Gabriela na tuberkulózu. Stejná nemoc byla příčinou i smrti dcery Bedřišky následující rok a manželky Kateřiny o dva roky později.

Památky a zajímavosti

  • kostel Panny Marie z roku 1733 s bývalým hřbitovem a památníčkem G. Smetanové z roku 1945
  • socha sv. Jana Nepomuckého, ulice Svobody
  • kříž z roku 1879
  • pomník obětem 1. a 2. světové války na návsi
  • pamětní deska na domě, kde pobýval Bedřich Smetana, a hrob Gabriely, dcery Bedřicha Smetany, která zemřela v Týně v roce 1854
  • budova Obecního úřadu v Týně nad Bečvou
  • Gabrielka – lesní stezka vedoucí z Týna po vrstevnici Maleníku, nazvaná podle dcery Bedřicha Smetany
  • skály pod Helfštýnem jsou tvořeny vrstevními polohami karbonských hornin, odolných erozi, využívány jako cvičné horolezecké skály

Život obce

V Týně nad Bečvou aktivně pracuje Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů a Sokol, místní včelaři jsou organizováni v Lipníku nad Bečvou. V obci je činná kulturní komise, která ve spolupráci s místními spolky pořádá vítání občánků, plesy, zábavy, dětský karneval, lampionový průvod, vítání prázdnin, masopustní vodění medvěda, týnské hody, chození Mikuláše, pálení čarodějnice, drakiádu, setkání seniorů a oslavy obecních výročí. Většina akcí se odehrává v sále nad obecním úřadem.

Týn nad Bečvou žije i akcemi na hradě Helfštýně – obec funguje jako předhradí. Největšími akcemi na Helfštýně jsou Kovářské fórum a setkání uměleckých kovářů Hefaiston vždy na konci srpna. Kromě toho se téměř každý víkend na hradě koná nějaká akce.

V obci je mateřská škola, základní škola (1. – 5. třída) a hudební škola.