Osek nad Bečvou

Základní informace

Na pravém břehu Bečvy, po obou stranách důležité obchodní i vojenské cesty vedoucí středem Moravské brány z Lipníka nad Bečvou do Přerova, mezi Helfštýnskými a Oderskými vrchy leží v nadmořské výšce 225 metrů Osek nad Bečvou. Katastrální rozloha obce je 1303 hektarů a v obci nyní žije 1278 obyvatel.

Historie

Území dnešní obce bylo osídleno již v dávných dobách, asi 1500 let před Kristem, v období kultury lužické a slezské. Četné archeologické nálezy v okolí obce připomínají zvyky tehdejší kultury, jako bylo pohřbívání na popelnicových žárových polích.

Jedny z prvních novodobých zmínek o obci pocházejí z dvanáctého století, kdy zde byl vystavěn vladycký dvůr. První písemná zmínka o obci z roku 1322 je zachycena v Apographech Jana Jiřího ze Středové a hovoří se v ní již o osadě Osek, mající svůj kostel, hřbitov a mlýn. Jméno Osek je podle jednoho z historických zdrojů odvozeno od „seče“ – lesní osekané stromy. Podle jiného zdroje název pochází od soutoku vod „osjekání“ – kde se jedna voda vlévá do druhé. Osada náležela k příslušenství helfštýnského hradu a později lipenského panství. V polovině 15. století došlo ke značnému rozvoji obce zásluhou Viléma z Perštejna, který nechal roku 1474 na řece Bečvě postavit dřevěný splav a umělý vodní tok „Struhu“ (Strhanec). Ta napájela dva rybníky, z nichž každý byl opatřen mlýnem. Škola se v Oseku poprvé připomíná roku 1622.

Dne 15. srpna 1842 byla zahájena doprava na trati Severní dráhy císaře Ferdinanda Přerov – Lipník, zastávka v Oseku zřízena nebyla. Až v roce 2002 se po dlouhé době Osek dočkal vlastní železniční zastávky.

Památky a zajímavosti

  • farní kostel Povýšení sv. Kříže s ohradní zdí, původně z roku 1410, přestavěný po požáru v roce 1791
  • fara z roku 1322
  • kaplička Panny Marie Lourdské z roku 1908
  • kaple sv. Anny u sokolovny
  • sokolovna s pamětní deskou
  • soubor dvou pískovcových soch sv. Judy Tadeáše a sv. Jana Nepomuckého před kostelem u hřbitovní zdi
  • kamenný kříž z roku 1868 u silnice na Veselíčko
  • kříž na křižovatce cyklostezky Prosenice a Osek nad Bečvou
  • četné archeologické nálezy v okolí obce
  • tzv. Osecké náplavy – jeden z nejrozsáhlejších břehových nátrží a náplavů na území ČR, který za svůj vznik vděčí povodni v červenci 1997, lokalita byla navržena k vyhlášení Národní přírodní památkou, vyskytují se zde břehule říční, ledňáček říční a ondatra pižmová

Život obce

Tradičně se v obci konají společenské zábavy, zejména masopustní a hodové slavnosti, dále dětský den, šibřinky, mikulášská nadílka, slet čarodějnic, srpnová noc a další. V Oseku se daří v TJ Sokol národní házené, mají zde i ženské družstvo malé kopané, ASPV a triatlonový spolek. Sokolská jednota, v obci ustanovená v roce 1919, má dnes více než 200 členů. TJ Sokol Osek nad Bečvou je také pořadatelem Oseckého triatlonu a od Oseckého jezu každoročně startuje Silvestrovský běh a v březnu Osecký půlmaratón.

K aktivním v obci patří také hasiči, oficiálně byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů v roce 1905. V obci je mateřská a základní škola (1.-9. třída), pošta, policejní stanice a ordinuje zde praktický lékař.

Díky jezeru zvanému Jadran, které vzniklo po těžbě štěrku, je pravidelnou soutěží Mistrovství České republiky řízených modelů, letadlových nebo lodních. Lodní modeláři pak do Oseku přijíždějí v srpnu i kvůli další soutěži – Morava Cup. Jadran je vyhledávanou turistickou oblastí, kolem vede cyklostezka Bečva, jejíž asfaltový povrch láká bruslaře na in-line bruslích z Lipníka, Přerova a okolí.