Lhota

Základní informace

Čtyři kilometry jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou, na hranicích Záhoří se v nadmořské výšce 340 metrů nachází Lhota, právem můžeme říci, že je „branou Záhoří“. V současné době v ní žije 326 obyvatel. Název obce patří k nejfrekventovanějším v České republice. Vznikl v období, kdy u nás probíhala tzv. vnitřní kolonizace čili hromadné osídlování neobdělané nebo málo obdělávané půdy. Jménem Lhota byly tehdy nazývány osady, jejichž obyvatelům poskytl zakladatel ještě neobydlenou část svého území k bezplatnému užívání. Do stanovené lhůty (lhoty) nemuseli obyvatelé platit z půdy žádné poddanské dávky.

Historie

O pradávném osídlení míst, kde se nyní Lhota nachází, svědčí nález pěti mohyl s popelnicemi a železným mečem. Původní název obce zněl Kozařina Lhota. První písemná zmínka pochází z roku 1275 ve spojení se jménem Petra z Kozařiny Lhoty, služebníka kláštera hradišťského. Další písemná zmínka je až z roku 1349, kdy polovinu obce odkoupil Drslav ze Stáleka se svým bratrem Benešem. V roce 1447 již Lhota patří k helfštýnskému panství. Těžké bylo pro obec období třicetileté války, po vestfálském míru zůstalo v obci jen devět starousedlíků. Lépe se rolníkům začalo dařit až po zrušení nevolnictví, kdy začal růst počet obyvatel Lhoty.

V roce 1834 si obyvatelé postavili malou kapli se zvonicí zasvěcenou sv. Václavovi, škola v obci vznikla v roce 1876.

Památky a zajímavosti

  • socha sv. Cyrila a Metoděje při vjezdu do vesnice
  • kaple sv. Václava se zvonicí z roku 1834
  • památník padlých z 1. světové války, který byl zbudován v roce 1929

Život obce

V obci se koná masopustní vodění medvěda, velikonoční muzika, kácení máje, soutěž „O Lhotský kynutý koláč“a Koláčová zábava. Obec se také každoročně účastní tradičního mezinárodního sjezdu Lhot a Lehot a v roce 1999 ho také pořádala. Působí zde od roku 1895 Sbor dobrovolných hasičů, v jejichž péči je unikátní starobylá hasičská stříkačka, znovu vysvěcená roku 2001, a od roku 2004 Klub seniorů, dále pro děti tvořivý kroužek Šikovné ručičky. V sále obecního úřadu probíhají čtvrteční Cvičení pro mladé, starší a pokročilé. V obci na sebe navazují cyklotrasy č. 6035 a 5035, za Lhotou směrem na Lipník navazuje cyklostezka č. 5034 do Týna nad Bečvou.