Jezernice

Základní informace

Jezernice leží 4 kilometry severovýchodně od Lipníka nad Bečvou, v údolí Moravské brány, po obou stranách Jezernického potoka. Obec leží v nadmořské výšce 259 metrů a má 634 obyvatel. Součástí obce jsou i osady Přední a Zadní Familie.

Historie

První osídlení v oblasti Jezernice se váže k mladší době kamenné, ze které pocházejí nástroje a zlomky keramiky, nalezené v lokalitě obce. První písemné zmínky o obci se datují do 14. století, kdy Jezernice patřila drahotušskému panství. Zápis z roku 1355 hovoří o tom, že Kuník z Drahotuš zapsal na polovici Jezernice a Drahotuš své manželce Elišce 100 kop grošů věnem. Jezernice se pak postupně ocitla v rukou Ctibora z Cimburku, Jana z Perštejna, Václava Haugvice z Biskupic a Václava Mola z Modřelic. Ten své panství pozbyl pro účast na protihabsburské vzpouře roku 1620 a jeho majetek byl darován kardinálu Ditrichštejnovi. Místní škola se připomíná již v roce 1670. V roce 1778 bylo v Jezernici zřízeno dědičné rychtářství. Obec vytrpěla mnoho za válek pruských v 18. století ležením vojáků, ve válkách napoleonských leželo až 50 mužů v jednom domě. Od roku 1828 tu byli přes šest let vojáci na ležení.

Významnou historickou památkou jsou dva železniční viadukty. Tyto sloužily jako mosty k překlenutí údolí pro Severní dráhu Ferdinandovu z Vídně do Krakova při zprovoznění tratě z Lipníka do Bohumína. Na jaře roku 2000 byla v rámci rekonstrukce železničního koridoru Břeclav – Bohumín provedena rozsáhlá rekonstrukce obou částí historického jezernického viaduktu.

V roce 1853 byla Jezernice, která byla dosud součástí okresu hranického, přidělena okresu lipenskému a v témže roce byla postavena nová škola. Na přelomu století s rozmachem spolkové činnosti v obci vznikly spolek čtenářský, dobrovolných hasičů a katolický, mezi světovými válkami došlo k dalšímu nárůstu spolků. V roce 1909 byla postavena okresní silnice z Lipníka.

Památky a zajímavosti

  • jezernické železniční viadukty z roku 1842, technická památka
  • pomník padlým z 1. světové války a pomník T.G. Masaryka
  • socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1835 u domu č. p. 158 se signaturou J. T.
  • kostel sv. Martina z 15. století
  • kamenný kříž ve středu obce
  • vodní mlýn č. 2 na Jezernickém potoku, technická památka
  • ornitologicky velmi bohatá a zajímavá nivní lokalita Přední Familie, tento úsek Bečvy je jediným místem výskytu kriticky ohrožené ryby hrouzka Kesslerova

Život obce

V obci je každoročně pořádán obecní ples, obecní slavnosti, pravidelně se konají dětské karnevaly, setkání se seniory obce, divadelní představení a oslavy dětského dne. Obec pořádá ročně několik cyklistických výletů do okolí pro širokou veřejnost. Obecní úřad vydává zpravodaj Jezeráček. Hody se konají na sv. Martina v listopadu. V obci působí TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz zahrádkářů a Český svaz včelařů. Je zde mateřská škola, základní škola a pošta.

Akce v obci v roce 2016

12. 11. 2016 Hodová sokolská zábava, ve 20 hod., v kulturním domě
13. 11. 2016 Hody, od 13 do 16 hod. výstava historických liturgických předmětů v muzeu obce, od 14 do16 hod. den otevřených dveří v ZŠ, MŠ a OÚ
27. 11. 2016 Vánoční výstava ČČK, 13 – 17 hod., v kulturním domě
4. 12. 2016 Vánoční besídka s Mikulášskou nadílkou a jarmarkem, od 15 hod. v kulturním domě
4. 12. 2016 Adventní koncert Harmonie od 18 hod. v kostele sv. Martina
14. 12. 2016 Rozsvícení vánočního stromu a koledy od 18 hod. před poštou, od 17 do 19 hod. otevřené muzeum obce s výstavou historických liturgických předmětů
17. 12. 2016 Vánoční volejbalový turnaj od 9 hod v kulturním domě
27. 12. 2016 Zimní sokolský výšlap, sraz 13:00 u pošty

Akce v obci v roce 2017

21. 1. 2017 Sokolský discoples, od 20 hod. v kulturním domě
28. 1. 2017 Myslivecký ples, od 20 hod. v kulturním domě
4. 2. 2017 Farní ples, od 20 hod. v kulturním domě
11. 1. 2017 Ples obce Jezernice, od 20 hod. v kulturním domě
18. 2. 2017 Zahrádkářský ples, od 20 hod. v kulturním domě
25. 2. 2017 Dětský karneval, od 20 hod. v kulturním domě
4. 3. 2017 Šibřinky, od 20 hod. v kulturním domě