Hlinsko

Základní informace

Čtyři kilometr na jih od Lipníka nad Bečvou leží nad Moravskou Bránou v údolí a na svazích v nadmořské výšce 272 až 300 metrů prastará obec Hlinsko. Žije zde 205 obyvatel. Hlinsko a okolí je místem bohatých archeologických nálezů z doby eneolitu, exponáty jsou vystaveny např. v Muzeu Komenského v Přerově, což svědčí o tom, že oblast v okolí obce měla strategický význam od pradávna, podél řeky vedla Jantarová stezka.

Historie

Poprvé písemnosti připomínají prastarou obec jako Hlinsko až v roce 1304, a to když biskup olomoucký potvrdil klášteru Hradisko právo na dosazování faráře do Hlinska, které mu udělil majitel vesnice Parduš z Hlinska. To už v obci kromě několika stavení a tvrze byl i kostel a fara, tedy úřady, které jsou dokladem určitého stáří a významu obce. V další písemné zmínce z roku 1447 již Hlinsko připadalo pod správu hradu Helfštýna. Velký rozkvět pak obec zažila po roce 1474 za Viléma z Perštejna, který zavedl nové metody hospodaření, zejména rybníkářství. Také v obci založil tři rybníky. V 17. století zde působili luteránští kazatelé, z nichž je znám Daniel Joannides Skočovský, který vydal řeči pohřební a veršem popsal oheň v Lipníku nad Bečvou roku 1613. Od roku 1774 byl v obci ustaven dědičný rychtář. V roce 1788 zde byla zřízena jednotřídní škola, nová dvoutřídní škola zde byla postavena roku 1893. V roce 1857 obecní nemocnice, která svému účelu sloužila ještě v roce 1939.

Do roku 1901, kdy byla postavena silnice z Hlinska do Kladník, byla obec od okolního světa poměrně izolována. O tuto stavbu se zasloužil svobodný pán Alfréd ze Skenů, pocházející z Pavlovic a za to mu obec vybudovala památník na vsi. V roce 1925 pak byla vybudována přímá silnice z Lipníka nad Bečvou.

Památky a zajímavosti

  • zaniklá osada prvních zemědělců pod křižovatkou u Větřáku byla nejstarším sídlištěm v katastru obce a její stáří odhadují odborníci na sedm tisíc let
  • eneolitické hradisko „Nad Zbružovým“, opevněné eneolitické sídliště je nejvýznamnější zaniklou osadou v lokalitě obce, rozkládala se na náhorní rovině 320 metrů nad mořem na rozloze dva a půl hektaru před 5200 až 4 500 lety a žilo zde pět set až tisíc osob, nálezy ukazují, že se jednalo o významné výrobní centrum, jehož obyvatelé se živili těžbou a opracováním kamene, tkaním plátna, zpracováním kovů, hrnčířstvím a obchodem
  • zaniklá osada Hradisko se nacházela severovýchodně od Hlinska, v této lokalitě bylo odkryto několik mohyl z doby dva tisíce let před naším letopočtem
  • středověká tvrz – její pozůstatky o rozměru 8 x 8 metrů byly objeveny v roce 1973 na Vymětalíkově zahradě, tvrz vznikla ve třináctém století a podle nalezené keramiky existovala ještě v 15. století
  • v hlinském kostele sv. Bartoloměje z roku 1885 postaveném na místě prastarého kostelíka je velmi cenný zvon Bartoloměj z roku 1764, kostel byl postaven nákladem občanů na místě starobylého kostela z roku 1306
  • socha sv. Antonína u silnice směrem na Lipník nad Bečvou
  • pomník Alfréda ze Skenů z roku 1930
  • Lípa v Hlinsku u domu č. p. 1, poblíž místní komunikace, taxační údaje (v roce 2003): stáří 150 let, obvod 3,3 metru, výška 24 metrů

Život obce

V obci se konají hasičský ples, masopustní zábava, dětský karneval, dětský den, Bartolomějské hody, chození Mikuláše, vánoční koncert, silvestr, masopustní vodění medvěda, ze sportovních akcí je to pak turnaj v malé kopané, nohejbale, šipkách, stolním tenise, stolním fotbale, pořádá se běh úmorní cestou. V roce 1995 bylo obnoveno májkování na Smrtnou neděli. V obci je činný Dobrovolný svaz hasičů a Český svaz žen, myslivci jsou organizováni v Mysliveckém sdružení Mezilesí.