Dolní Újezd

Základní informace

Obec Dolní Újezd leží 5 kilometrů severozápadně od Lipníka nad Bečvou, v údolí těsně pod výběžkem Oderských vrchů. K obci Dolní Újezd patří i místní části Staměřice a Skoky. Skoky a Staměřice leží podél „staré“ silnice z Lipníka na Olomouc, v nadmořské výšce 280 až 350 metrů. Dnes je převážná část dopravy vedena po nové rychlostní komunikaci, která u Dolního Újezda prochází tunelem. Po horní části tunelu vede biokoridor, protože silnice je pro zvěř těžkou překážkou.

Historie

Nejstarší písemné zmínky o Dolním Újezdě se datují do poloviny 14. století, kdy se hovoří o vsi jako o důležité osadě, která se tehdy jmenovala „Újezd Vladyčí“ a byla rozdělena na dvě části. Jedna patřila k panství hradu Helfštýna a druhá byla majetkem vladyků (odtud název). Za Perštejnů, tehdy majitelů helfštýnského panství, obec získala název Dolní Újezd, jako protiklad k Újezdu Hornímu na Záhoří. Vilém z Perštejna v roce 1512 povolil v Dolním Újezdě mlýn o dvou kolech a obec se postupně vzmáhala. Velký rozmach nastal na konci 18. století v souvislosti se stavbou tzv. císařské silnice, která měla vliv i na výrazný nárůst řemesel, nejprve těch souvisejících s dopravou (kovářství, kolařství) a posléze dalších. Když po roce 1848 získala obec samostatnost, došlo k dalšímu jejímu rozvoji, byl postaven nový kostel sv. Havla a nová škola.

V obci převažuje vesnický způsob zástavby v rodinných domcích, přímo v Dolním Újezdě a ve Staměřicích je řada bývalých zemědělských usedlostí. V Dolním Újezdě a jeho místních částech žije 1190 obyvatel, je zde základní škola a ve Staměřicích mateřská školka. Fotbalové hřiště s příslušenstvím je v Dolním Újezdě, kulturní dům v Dolním Újezdě s kapacitou 250 míst a menší kulturní zařízení ve Skokách (60míst) a Staměřicích (40 míst). Obcí prochází značená cyklostezka č. 6058 z Tršic přes Veselíčko do Hranic.

Památky a zajímavosti

  • chrám sv. Havla v Dolním Újezdě z roku 1849
  • socha P. Marie Hostýnské u kostela
  • kamenný kříž u kostela
  • poutní místo ke sv. Antoníčku
  • památník obětem 1. světové války, u kostela
  • v místní části Skoky kaple sv. Jana
  • ve Staměřicích kaple sv. Antonína a sv. Panny Marie

Život obce

Vedle mikulášské nadílky a velikonoční pomlázky si tradici a oblibu získalo stavění a kácení máje spojené s dětským dnem. O vánočních svátcích se na veřejném prostranství každoročně rozsvěcí velký vánoční strom. Ve Staměřicích je populární také masopustní vodění medvěda. Základní škola v Dolním Újezdě a mateřská škola ve Staměřicích pořádají každoročně besídku ke Svátku matek, vánoční besídku a dětský karneval. Hody a slavnosti – sv. Jan v květnu a sv. Havel v říjnu. V obci působí Svaz dobrovolných hasičů, TJ Sokol Dolní Újezd, Myslivecké sdružení Dolní Újezd a Český svaz chovatelů Dolní Újezd.