Bohuslávky

Základní informace

Bohuslávky jsou malá klidná obec, která už má po několik staletí téměř stejný počet obyvatel. Rozprostírá se těsně pod Oderskými vrchy, 6 kilometrů severozápadně od Lipníka nad Bečvou, v nadmořské výšce 295 metrů.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1322 a nachází se v tzv. Oseckém misálu, prvním doloženým majitelem byl podle zápisu v moravských zemských deskách Jan z Bohutic, který měl v erbu okřídlený šíp. Ten je dnes i ve znaku obce, vedle košatého dubu (nejvýznamnějšího stromu na katastru obce) a sekyry s pluhem, které znázorňují nejčastější historické zaměstnání místních obyvatel. V roce 1356 odkoupil obec Bohuslávky bratr císaře Karla IV. moravský markrabí Jan, po něm zdědil panství jeho syn Jošt.

V dalších obdobích se pány nad oblastí, ke které patřily i Bohuslávky, stali Albrecht z Cimburka, Hynek z Valdštejna, pánové z Perštejna, pánové z Ludanic, pánové z Vrbna a další. Posledními vlastníky byli Ditrichštejnové. Za Františka Josefa z Ditrichštejna (1808 – 1850) byl císařským dekretem zrušen svazek poddanský a obec se stala svobodnou. První volby se uskutečnily v roce 1850, ale věrohodné záznamy o jejich průběhu se nedochovaly.

Před 1. světovou válkou obec budovala silniční sítě, v roce 1935 zastupitelstvo rozhodla o elektrifikaci obce, po 2. světové válce začaly v obci práce na nové kanalizaci, úpravě návsi, instalaci místního rozhlasu. V 60. a 70. letech došlo k nejrozšířenějšímu rozmachu bytové výstavby.

Památky a zajímavosti

  • Obora – les mezi Dolním Újezdem a Bohuslávkami, kde je nově vybudovaná Študentova naučná stezka (1,35 km)
  • kaple Všech svatých postavená před rokem 1809
  • rolnická usedlost č. 28 – byla chráněna do r. 1991
  • pískovcový kříž u kaple a vápencový kříž na rozcestí směr Trnávka

Život obce

V obci probíhají každoroční setkání Levicových klubů žen ze severní Moravy a také Den zdravotně postižených. Tradičními akcemi jsou masopustní vodění medvěda, mikulášská nadílka a setkání seniorů, turnaj o pohár starosty obce – v nohejbale, stolním tenise, fotbale a šipkách. Po první světové válce se v obci začal rozvíjet bohatý spolkový život, Sbor dobrovolných hasičů zde pracuje dodnes. V obci je také Sportovní klub při obecním úřadu Bohuslávky a Klub seniorů.

V místě je obchod Jednoty se smíšeným zbožím, opravená požární zbrojnice, výletiště pro lidovou zábavu a hřiště. Hody se slaví na svátek Všech svatých.