Obce Moravské brány žádají bezmála 50 milionů korun z národního Programu obnovy a rozvoje venkova

09. 04. 2019

Obce Moravské brány žádají bezmála 50 milionů korun z národního dotačního fondu
ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Program obnovy a rozvoje venkova (PORV).
MMR sice rozpřáhlo štědrou náruč nových dotačních programů, uvolnilo na ně však
pouze necelé 1,45 miliardy korun, a tak bylo všem žadatelům jasné, že to bude málo. A toto
očekávání se potvrdilo. V celé zemi se sešlo více než 4 tisíce žádostí za bezmála 8 miliard
korun.

V regionu DSO/MAS Moravská brána podalo 30 žádostí 20 obcí z celkových 32
v regionu. K tomu ještě dva projekty připravily mikroregiony Pobečví a Záhoří.
Obec Veselíčko například žádá na opravu místních komunikací k napoleonskému
památníku a z chatové osady na Svrčov, na obnovu prostranství u minimarketu a na
vybudování dvou nových dětských hřišť a fitstezky (celkem 3,77 milionu). Nejvyšší
požadovanou dotaci chtějí obce Osek nad Bečvou na rekonstrukci sokolovny (10 milionů)
a Radslavice na vybudování pohybové učebny v základní škole (5,94 milionu). Naopak
nejméně žádá obec Výkleky na hrací prvky (119 tisíc). Nejlepším názvem projektu je „100pro
Lipensko“.

  • Celkem žádáno na MMR: 7.852.840.024 Kč
  • Podané žádosti MB: 79.291.855 Kč
  • Žádáno MB: 48.477.812 Kč

Přílohy: Seznam-zadosti-MB-do-MMR.pdf (staženo 310× )