Najděte si nového zaměstnance a získejte mzdový příspěvek na 6 -12 měsíců

28. 08. 2017

Vážený zaměstnavateli,

Nabízíme Vám dotaci na vytvoření pracovního místa v rámci nového projektu „Podpora mladých absolventů jako investice do budoucnosti regionu“, v kterém aktuálně (srpen až září 2017) probíhá informační kampaň a nábor účastníků.

Pro získání dotace Vám umožňujeme do projektu zařadit vlastního kandidáta, kterého máte zájem zaměstnat a spadá do naši cílové skupiny projektu.

Do projektu je možné zařadit osoby do 24 let věku (včetně), kteří jsou evidovaní na Úřadu práce v Olomouckém, Moravskoslezském nebo Pardubickém kraji déle než 5 měsíců.

Před vytvořením pracovního místa nabízíme účastníkům projektu vzdělávání, pracovní diagnostiku a/nebo pracovní poradenství a také nabídku absolvování rekvalifikačního kurzu podle potřeby a zprostředkování zaměstnání.

Pracovní místa mohou být vytvářena přibližně od listopadu / prosince 2017.

MÁTE MOŽNOST SE ZAPOJIT DO PROJEKTU VE DVOU ROVINÁCH:
1. NYNÍ – Vytipovat a zapojit do našeho projektu Vašeho kandidáta, na pracovní pozici u Vás v organizaci, který u nás absolvuje projektové aktivity a přibližně od listopadu 2017 máte možnost na něj získat příspěvek na pracovní místo.
2. V PRŮBĚHU PROJEKTU – Vybrat si vhodného pracovníka/ci ze skupiny účastníků, kteří jsou již do projektu zapojeni.

Nabízíme Vám dotaci na vytvoření pracovního místa až ve výši 16 080,- Kč na dobu 6-12 měsíců, ale také možnost proškolit Vámi vybraného budoucího zaměstnance. Účastníci projdou vzděláváním a poradenstvím a budou mít možnost si vybrat rekvalifikační kurz potřebný pro konkrétní pracovní místo.

Pokud máte zájem ucházet se o dotované pracovní místo, případně máte vytipovaného vhodného uchazeče o zaměstnání ve věku 15-24 let (včetně), vyplňte prosím jednoduchý online dotazník, který najdete na tomto odkazu: Dotazník pro zaměstnavatele.

Současně Váš kandidát nás musí kontaktovat a zaslat životopis a motivační dopis s uvedením informace o možnosti získání pracovního místa u Vás v organizaci.

Pokud potřebujete získat více informací, tak nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoby:
Ing. Zdenek Zívala, tel: 775 760 348, email: zdenek.zivala@cpkp.cz
Bc. Markéta Kreizlová, tel: 775 764 413, e-mail: marketa.kreizlova@cpkp.cz