Mikroregion Lipensko

Mikroregion Lipensko je dobrovolným svazkem 11 obcí, který byl založen v prosinci roku 2001. Rozkládá se v údolí Moravské brány, některé z obcí leží na úpatí Oderských či Hostýnských vrchů. Celé území se nachází v mírně teplé podnebné oblasti s průměrnou roční teplotou kolem 8°C a průměrným ročním úhrnem srážek mezi 700-800 mm. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 222 metrů nad mořem v Oldřichově po 358 metrů nad mořem ve Veselíčku. Krajina je velmi pestrá – od zemědělských lánů protkaných řekou Bečvou a řadou drobných potoků, až po kopcovitou část, kde se střídají pole s plochami lesů, která tvoří předhůří Oderských vrchů.

Obce Mikroregionu Lipensko

Svazek obcí Lipensko sdružuje město Lipník nad Bečvou (se svými čtyřmi místními částmi Loučka, Nové Dvory, Trnávka, Podhoří) a 10 okolních obcí:

Mikroregion Lipensko na mapě Olomouckého kraje

 1. Bohuslávky
 2. Dolní Újezd (vč. místních částí Staměřice a Skoky)
 3. Hlinsko
 4. Jezernice
 5. Kladníky
 6. Lhota
 7. Oldřichov
 8. Osek n. Bečvou
 9. Týn n. Bečvou
 10. Veselíčko (vč. místní části Tupec)

Doprava

Mikroregion má výborné dopravní spojení s okolím. Prochází jím nejdůležitější moravské dopravní komunikace: silnice č. 47 Vyškov – Přerov – Ostrava, v její trase probíhá příprava na stavbu dálnice D1 úsek Přerov – Lipník nad Bečvou, která se na svém konci napojí na stavbu D47 Lipník nad Bečvou – Bělotín a dále rychlostní komunikace R35 Olomouc – Lipník nad Bečvou. Důležitá pro region je také železniční trať Přerov – Ostrava, v roce 2002 na ní byla postavena nová železniční zastávka Osek nad Bečvou.

Rozvoj podnikatelských aktivit má podpořit budovaná průmyslová zóna Lipník – Jezernice, která vzniká s přispěním Olomouckého kraje, další pro region velmi důležitou oblastí je propagace cestovního ruchu. Oblast Moravské brány je turisticky velmi atraktivní, vedle kulturních a přírodních památek nabízí také podmínky velmi vhodné pro pěší turistku a cykloturistiku. Podél řeky Bečvy vede cyklostezka Bečva, údolím Moravské brány je značena dálková cyklotrasa Jantarová stezka a trasa Greenways.

Kulturní památky

Kromě Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou, kde se nachází téměř stovka nemovitých kulturních památek, jsou zajímavosti k vidění i v jednotlivých obcích. Z významnějších památek nesmíme opominout:

 • hrad Helfštýn (nejmohutnější hradní zřícenina v ČR) v katastru Týna nad Bečvou – ten ročně navštíví více než sto tisíc turistů
 • zámek s parkem a vojenský hřbitov s pomníkem vojákům z napoleonských válek ve Veselíčku
 • kostel Povýšení sv. Kříže v Oseku nad Bečvou
 • železniční viadukty u Jezernice.

Dokladem pradávného osídlení území dnešního mikroregionu jsou významné archeologické vykopávky v Hlinsku a nejnověji na trase dálnice D47 u Podhoří a Jezernice. Všechny obce mají na svém území i řadu památek místního významu (kapličky, kříže, sochy, zvoničky apod.). V místní části Lipníka nad Bečvou, v Podhoří, se nad obcí nalézají zbytky hradu Drahotuš, který byl v raném středověku svědkem vzniku města i celého panství. Týn nad Bečvou si připomíná letní pobyty hudebního skladatele Bedřicha Smetany, jehož dcera Gabriela je pochována na hřbitově v Týně a její jméno nese i lesní cesta kolem Helfštýna k Hranicím (Gabrielka).

Přírodní zajímavosti

 • přírodní rezervace Škrabalka – předmětem ochrany je soustava vodních tůní a slepých ramen v Pobečví, bohaté ptačí hnízdiště, vyhlášena jako státní přírodní rezervace již v roce 1956
 • evropsky významná lokalita Bečva – Žebračka – smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým, lokalita kuňky ohnivé, hrouska Kesslerova, velevruba tupého
 • evropsky významná lokalita Veselíčko – lokalita netopýra velkého
 • evropsky významná lokalita Dolní a Prostřední Svrčov – lokalita kuňky ohnivé evropsky významná lokalita Lesy u Bezuchova – smíšené jasano-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří