Mikroregion Lipensko – návrh rozpočtu 2012

28. 11. 2011

Rada mikroregionu Lipensko na svém dnešním jednání schválila návrh rozpočtu DSO mikroregionu Lipenskona rok 2012. Aby mohl být tento návrh rozpočtu schválen na Valné hromadě mikroregonu, která se uskuteční 19. prosince 2011 na Veselíčku (místo a čas budou včas upřesněny a bude zaslána pozvánka), je třeba ve všech obcích vyvěsit návrh rozpočtu na úřední desky po dobu nejméně 15 dnů, optimální je tedy:

datum vyvěšení: 29. 11. 2011

datum sejmutí: 15. 12. 2011

Návh rozpočtu s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí, razítkem a podpisem přineste s sebou prosím na valnou hromadu (pokud se valné hromady nezúčastníte, doručte dokument na MěÚ Lipník nad Bečvou ke mně nebo na podatelnu). Bez vyvěšení nemůže být rozpočet schválen.

Dokument ve formátu .xls (velikost: 50 Kb): Rozpočet MRL (staženo 379× )

rada mikroregionu Lipensko na svém dnešním jednání schválila návrh rozpočtu DSO mikroregionu Lipenskona rok 2012. Aby mohl být tento návrh rozpočtu schválen na Valné hromadě mikroregonu, která se uskuteční 19. prosince 2011 na Veselíčku (místo a čas budou včas upřesněny a bude zaslána pozvánka), je třeba ve všech obcích vyvěsit návrh rozpočtu na úřední desky po dobu nejméně 15 dnů, optimální je tedy:

datum vyvěšení: 29. 11. 2011

datum sejmutí: 15. 12. 2011

Návh rozpočtu s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí, razítkem a podpisem přineste s sebou prosím na valnou hromadu (pokud se valné hromady nezúčastníte, doručte dokument na MěÚ Lipník nad Bečvou ke mně nebo na podatelnu). Bez vyvěšení nemůže být rozpočet schválen.