Lipník nad Bečvou – rozdělení grantů v grantovém řízení 2011

06. 04. 2011

Tisková zpráva

Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou na svém zasedání 5. dubna 2011 schválilo rozdělení finančních prostředků v grantovém řízení pro rok 2011.

Úředníci odboru školství kultury a odboru sociálních věcí a zdravotnictví přijali v letošním roce celkem 83 žádostí za více než 1,8 mil korun ve čtyřech tématických oblastech. Zastupitelstvo vyjádřilo svou podporu celkem 71 projektům, jejichž žadatelům bude vyplacena částka 838 tisíc korun.

V oblasti kultury bylo rozděleno více jak 154 tisíc korun na projekty Základní umělecké školy A. Dvořáka, Městské knihovny, Římskokatolické farnosti, Okrašlovacího spolku Lípa či například Střediska volného času. Podporu získaly také  již tradiční hudební akce a koncerty, výstavy nebo projekty oživující tradice Záhoří.

Celkem 443 tisíc korun si mezi sebe podělí žadatelé v oblasti sportu na 29 projektů. Město podpořilo činnost sportovních klubů a oddílů na území města (tenisový klub, fotbalový klub, florbalový klub FBC Lipník, Basketbalový klub, Sokol Loučka, SDH Nové Dvory a SDH Loučka, Středisko volného času a další) i jednotlivé sportovní akce (Listoprďák, Author Šela Marathon, závody koloběžek či skateboardové závody).

Nejméně, pouze 9 projektů, bylo podpořeno v oblasti zájmové činnosti. Přidělené prostředky na projekty v této oblasti se vyšplhaly do výše 136.800 korun. Mezi tradiční úspěšné žadatele v této oblasti podpory patří Český rybářský svaz, Český svaz chovatelů a Gymnázium Lipník. Podpořeny byly i skupiny moderních tanců a rodinné centrum Stonožka působící pod hlavičkou SVČ.

V oblasti sociální bylo pro rok 2010 rozděleno 104 tisíc korun na aktivity pro seniory, zdravotně a mentálně postižené a na projekty věnující se prevenci kriminality a protidrogové prevenci. Grant získal také v loňském roce vzniklý Lipenský klub „Pohoda“, který pořádá různé kulturní akce, pracovní terapie, literární kluby či cvičení pro seniory a zdravotně postižené osoby.

Kontakt: Lucie Žídková, tajemník Komise pro využití volného času