Lipník nad Bečvou – v pondělí 14. listopadu proběhne výměna lip na náměstí T. G. Masaryka

12. 11. 2011

V roce 2005 prošlo náměstí T. G. Masaryka komplexní rekonstrukcí, v rámci níž bylo obměněno 13 ks lip v severovýchodní části náměstí. Po zvážení prostorových, vegetačních a stanovištních podmínek a nároků jednotlivých druhů dřevin byl k výsadbě vybrán kultivar lípy srdčité Tilia cordata „Rancho“ s obvodem kmene 20 – 25 cm.

Bohužel se během 5 let ukázalo, že lípy neprospívají a náměstí tak ztrácí citelnou přidanou hodnotu právě v zeleni.

Současný zdravotní stav lip na lipenském náměstí je velmi špatný, což potvrdil i dendrologický posudek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. „Protože lze předpokládat, že zdravotní stav stromů se bude dále zhoršovat, rozhodlo se zastupitelstvo města tento stav řešit a nahradit stávající stromořadí novým“ popisuje současný stav Ing. Xenie Pospíšilová, vedoucí Odboru životního prostředí.

V pondělí bude zahájena výměna lip za javory s kulovitou korunou – Acer platanoides „Globosum“. „Tento kultivar bude lépe odolávat stresovým podmínkám v zadlážděném prostoru náměstí“, věří Pospíšilová, „Než se přistoupilo k tomuto radikálnímu rozhodnutí, byla zvažována aplikace mykorhizního přípravku do kořenového systému. Ta měla zajistit větší absorpční schopnost podloží vázat na sebe vodu a tím zajistit stromům větší přísun vláhy. Bohužel odborná firma po kontrole zdravotního stavu tuto aplikaci nedoporučila, protože lípy jsou napadeny cizopasnými houbami a dřevokazným hmyzem a pouze zvýšení přísunu vláhy by nepomohlo ke zlepšení jejich stavu. Že jen zvýšení vláhy k dobrému stavu stromů nestačí, jsme se mohli přesvědčit v letních měsících, které byly na vláhu opravdu vydatné“.

Estetická hodnota náměstí T. G. Masaryka se po výsadbě nových stromů výrazně zvýší a nebude již narušována pohledem na chřadnoucí stromy.

Kontakt: Ing. Xenie Pospíšilová, vedoucí Odboru životního prostředí 581 722 346

S pozdravem