Dolní Újezd – Sportovní hry Mikroregionu Lipensko 2017

24. 04. 2017

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jednou z „vlajkových lodí“ činnosti DSO Mikroregionu Lipensko jsou Sportovní hry MR, které se letos uskuteční již potřinácté, a potřetí v Dolním Újezdě. Termín je již dlouhodobě stanoven – sobota 20. května od 8:00 hod. Protože se domnívám, že jednou z hlavních myšlenek těchto akcí je neformální setkávání se, snažili jsme se všechny soutěže, s výjimkou stolního tenisu, soustředit na jedno místo – sportovní areál Dolní Újezd. Stejně jako všechny obce, které mikroregonálky v minulosti pořádaly, i naše obec se pokusí vysoce nastavenou laťku udržet. Aby vše proběhlo tak, jak má být, dovoluji si Vás zdvořile požádat o spolupráci, a sice:

  1. Oslovte vaše sportuchtivé občany, a dejte mi, prosím, do 2. května vědět, jakých soutěží se Vaše obec zúčastní
  2. Pokud to rozpočet Vaší obce umožní, prosím o poskytnutí věcných či finančních darů, které budou následně použity pro Vaše startující sportovce. Čím víc, byť menších cen, bude k dispozici, tím víc sportovců můžeme ocenit. Pokud byste byli schopni zabezpečit i ceny od sponzorů, tím lépe.
  3. Dohodněte se se svými sportovci na způsobu úhrady účastnického poplatku (75 Kč/sportovec), který by měla, tak jak bývá zvykem, hradit vysílající obec, a který bude použit pro občerstvení aktivních sportovců. Účastnický poplatek bude vybírán ihned při přihlašování družstev do soutěží.

Srdečně Vás zvu do Dolního Újezdu.

S pozdravem

Ing. Eduard Rýček
starosta obce Dolní Újezd

Přílohy: Přílohy (staženo 267× )
Dopis starostům obcí
Propozice
Rámcový rozpis soutěží