Dolní Újezd – Program obnovy venkova Olomouckého kraje

25. 01. 2017

Obec Dolní Újezd provedla v roce 2016 opravu dvou budov – hasičské zbrojnice a objektu čp. 38 (bytový dům, pohostinství, pošta). Byly provedeny vnější omítky, výměna vstupních dveří, garážových vrat apod. Náklady na opravy dosáhly výše 700 tis. Kč a podílel se na nich i Olomoucký kraj, který přispěl částkou 269 tis. Kč z prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.